Przetarg na zadanie pn.: „Adaptacja (remont i przebudowa) pomieszczeń niepublicznego żłobka nr 1 „Twórcza kraina” przy ul. Słowackiego 54 w Strzyżowie i niepublicznego żłobka nr 2 „Twórcza kraina” przy ul. Zawale 12 w Strzyżowie oraz dostawa i montaż wyposażenia niepublicznego żłobka nr 1 „Twórcza kraina” i niepublicznego żłobka nr 2 „Twórcza kraina”

Opublikowano: 2024-01-31 22:02:10

Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie ogłasza przetarg na zadanie pn.: „Adaptacja (remont i przebudowa) pomieszczeń niepublicznego żłobka nr 1 „Twórcza kraina” przy ul. Słowackiego 54 w Strzyżowie i niepublicznego żłobka nr 2 „Twórcza kraina” przy ul. Zawale 12 w Strzyżowie oraz dostawa i montaż wyposażenia niepublicznego żłobka nr 1 „Twórcza kraina” i niepublicznego żłobka nr 2 „Twórcza kraina”, realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” na lata 2022–2029.

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SWZ – Żłobek SFG
 3. Załącznik 1, 2, 3 i 6 do SWZ
 4. Załacznik nr 1a do SWZ – przedmiar robót
 5. Załacznik 1b do SWZ – przedmiar robót
 6. Załącznik nr 1a i 1b do SWZ – cz. II (pdf)Załącznik nr 1a i 1b do SWZ – cz. II (xls)
 7. Załącznik nr 4 cz. I
 8. Załącznik nr 4 cz. II
 9. Załacznik nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia
 10. Zalacznik nr 5a do SWZ (budynek przy ul. Słowackiego 54)wersja edytowalna (docx)
 11. Załacznik nr 5b do SWZ (budynek przy ul. Zawale 12)wersja edytowalna (docx)

Pytanie i odpowiedź dotyczące przetargu (5.02.2024r.)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu (5.02.2024r.)
Pytanie i odpowiedź dotyczące przetargu 2 (6.02.2024r.)
Przedmiary robót (skany)
Sprostowanie (09.02.2024r.)
Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu 3, 4 i 5 (09.02.2024 r.)
Uzupełnienie OPZ – cz. II – Załącznik nr 5a (09.02.2024 r.)

Przetarg na dostawę/zamówienie usługi cateringowej przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków w 2024 roku.

Opublikowano: 2023-11-27 16:21:18

Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie ogłasza przetarg na dostawę/zamówienie usługi cateringowej przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci w jadalni znajdującej się w niepublicznej placówce edukacyjnej „WESOŁY I KREATYWNY PRZEDSZKOLAK” w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia
 3. Załączniki do SWZ
 4. Umowa cateringowa
 5. Opis przedmiotu zamówienia

PROGRAM PÓŁKOLONII 2022


ORGANIZATOR: STRZYŻOWSKIE FORUM GOSPODARCZE W STRZYŻOWIE
PÓŁKOLONIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:
I TURNUS: 01.08.2022 – 05.08.2022
II TURNUS: 08.08.2022 – 12.08.2022
Liczba dzieci podczas turnusu: 15 osób. Zakładana liczba uczestników: min. 10 osób

Czytaj więcej