Informacja z wyborze ofert na zadanie pn.: Adaptacja pomieszczeń oraz dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie tworzonej przy ul. Zawale 12 w ramach realizacji projektu „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Strzyżowie szansą dla dzieci na kreatywny rozwój”

Opublikowano: 2024-03-14 17:27:20

Informacja o wyborze oferty – część 1

Informacja o wyborze oferty – część 2