Oferujemy

objęcie 75 dzieci wsparciem w postaci wychowania przedszkolnego. Stała opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, w tym całodzienne wyżywienie, od grudnia 2020 r. do listopada 2021 r. wynosi 126,00 zł brutto/mies. W przedszkolu są realizowane bezpłatne zajęcia dodatkowe z j. angielskiego, muzyczno–ruchowe oraz zajęcia logopedyczne.