Rekrutacja cykliczna

prowadzona jest od 5 lutego 2021 r. do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby dzieci spełniających kryteria dostępu określone we wniosku o dofinansowanie projektu.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w wersji papierowej w biurze projektu przy ulicy Słowackiego 50 w Strzyżowie, w wersji elektronicznej na stronie www.przedszkole-strzyzow.pl w zakładce Dokumenty.