Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Adaptacja pomieszczeń oraz dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie tworzonej przy ul. Zawale 12 w ramach realizacji projektu „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Strzyżowie szansą dla dzieci na kreatywny rozwój”

Opublikowano: 2024-02-29 14:15:59

Informacja z otwarcia ofert