Przetarg na zadanie pn.: Adaptacja pomieszczeń oraz dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie tworzonej przy ul. Zawale 12 w ramach realizacji projektu „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Strzyżowie szansą dla dzieci na kreatywny rozwój”

Opublikowano: 2024-02-14 21:30:34

Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie ogłasza przetarg na zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń oraz dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie tworzonej przy ul. Zawale 12 w ramach realizacji projektu „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Strzyżowie szansą dla dzieci na kreatywny rozwój” (dot. programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027, numer projektu: FEPK.07.11-IP.01-0015/23)”.

Ogłoszenie o przetargu – Baza Konkurencyjności
Ogłoszenie o przetargu – eZamówienia
1. SWZ
2. Załącznik nr 4 – II (DOSTAWY)
3. Załącznik 4 – I (ROBOTY BUDOWLANE)
4. Załącznik 1a do SWZ (Część II) – PDF
5. Załącznik 1a do SWZ (Część II) – XLSX
6. Załącznik 1a – Przedmiar robót (Część I)
7. Załącznik nr 5 do SWZ – OPZ
8. Załącznik 5a do SWZ – OPZ
9. Załącznik 1,2,3,6 i 7 do SWZ

Pytanie i odpowiedź dotyczące przetargu (26.02.2024r.)

Przetarg na zadanie pn.: „Adaptacja (remont i przebudowa) pomieszczeń niepublicznego żłobka nr 1 „Twórcza kraina” przy ul. Słowackiego 54 w Strzyżowie i niepublicznego żłobka nr 2 „Twórcza kraina” przy ul. Zawale 12 w Strzyżowie oraz dostawa i montaż wyposażenia niepublicznego żłobka nr 1 „Twórcza kraina” i niepublicznego żłobka nr 2 „Twórcza kraina”

Opublikowano: 2024-01-31 22:02:10

Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie ogłasza przetarg na zadanie pn.: „Adaptacja (remont i przebudowa) pomieszczeń niepublicznego żłobka nr 1 „Twórcza kraina” przy ul. Słowackiego 54 w Strzyżowie i niepublicznego żłobka nr 2 „Twórcza kraina” przy ul. Zawale 12 w Strzyżowie oraz dostawa i montaż wyposażenia niepublicznego żłobka nr 1 „Twórcza kraina” i niepublicznego żłobka nr 2 „Twórcza kraina”, realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” na lata 2022–2029.

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SWZ – Żłobek SFG
 3. Załącznik 1, 2, 3 i 6 do SWZ
 4. Załacznik nr 1a do SWZ – przedmiar robót
 5. Załacznik 1b do SWZ – przedmiar robót
 6. Załącznik nr 1a i 1b do SWZ – cz. II (pdf)Załącznik nr 1a i 1b do SWZ – cz. II (xls)
 7. Załącznik nr 4 cz. I
 8. Załącznik nr 4 cz. II
 9. Załacznik nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia
 10. Zalacznik nr 5a do SWZ (budynek przy ul. Słowackiego 54)wersja edytowalna (docx)
 11. Załacznik nr 5b do SWZ (budynek przy ul. Zawale 12)wersja edytowalna (docx)

Pytanie i odpowiedź dotyczące przetargu (5.02.2024r.)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu (5.02.2024r.)
Pytanie i odpowiedź dotyczące przetargu 2 (6.02.2024r.)
Przedmiary robót (skany)
Sprostowanie (09.02.2024r.)
Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu 3, 4 i 5 (09.02.2024 r.)
Uzupełnienie OPZ – cz. II – Załącznik nr 5a (09.02.2024 r.)