Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie ogłasza zapytanie ofertowe na Usługę przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci w jadalni znajdującej się w przedszkolu tworzonym przez Zamawiającego w ramach realizacji projektu pn. „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie” (usługa cateringowa).

Opublikowano: 2020-11-02 17:13:47

Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie ogłasza zapytanie ofertowe na Usługę przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci w jadalni znajdującej się w przedszkolu tworzonym przez Zamawiającego w ramach realizacji projektu pn. „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie” (usługa cateringowa).

Dokumenty do pobrania:

Nazwa dokumentuFORMAT DOCFORMAT PDF
Zapytanie ofertowe 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (SPECYFIKACJA USŁUGI CATERINGOWEJ)
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę wymagań higieniczno-zdrowotnych
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań i niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnegocenter
Wzór umowy cateringowejcenter