Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie”

Opublikowano: 2020-09-09 21:01:43

Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie ogłasza nabór uzupełniający dla dzieci do przedszkola w ramach projektu „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Termin rekrutacji uzupełniającej: od 1 września do 31 października 2020 r.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie”
Informacja o zmianach w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie”
Tekst jednolity Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie”
1. Dziecko – Formularz zgłoszeniowy – rekrutacja uzupełniająca – oświadczenia
2. Deklaracja uczestnictwa dziecka w projekcie, oświadczenia UP
3. Umowa świadczenia usług przez SFG (XI.2020 – X.2021)
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA