Strzyżowskie Forum Gospodarcze ogłasza zapytanie ofertowe na: Dostawę sprzętu komputerowego, wyposażenia oraz adaptację pomieszczeń

Opublikowano: 2020-07-31 23:53:16

Strzyżowskie Forum Gospodarcze ogłasza zapytanie ofertowe na: Dostawę sprzętu komputerowego, wyposażenia oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola tworzonego w ramach realizacji projektu pn. ,,Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 1b – przedmiar
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3a
Załącznik nr 3b
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5a
Załącznik nr 5b – wzór umowy
Załącznik nr 6 – oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr7 – oświadczenie RODO