Przejście biura projektu Przedszkola, w dniach 16-17 września 2020 r., na system pracy zdalnej

Opublikowano: 2020-09-15 17:18:51

Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie informuje o przejściu biura projektu Przedszkola, w dniach 16-17 września 2020 r., na system pracy zdalnej. Zmiana wiąże się z organizacją przez Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka w Strzyżowie w ww. terminie, w Galerii Miejskiej, konferencji naukowej „Okres strzyżowski w twórczości Wojciecha Weissa” (https://www.muzeum-strzyzow.pl/aktualno346ci).

Czytaj więcej

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie”

Opublikowano: 2020-09-09 21:01:43

Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie ogłasza nabór uzupełniający dla dzieci do przedszkola w ramach projektu „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Termin rekrutacji uzupełniającej: od 1 września do 31 października 2020 r.

Czytaj więcej

Informacja o terminie rozpoczęcia pracy placówki edukacyjnej

Opublikowano: 2020-08-27 17:40:08

Szanowni Państwo,

Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie informuje o rozpoczęciu pracy nowej placówki edukacyjnej z dniem 16 września br. Przesunięcie terminu zawarcia z Państwem umów o świadczeniu usług przez SFG w przedszkolu zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 50 w Strzyżowie, na okres od 16.09.2020 r. do 31.08.2021 r., wiąże się m.in. z adaptacją pomieszczeń na potrzeby przedszkola tworzonego w ramach realizacji projektu pn. „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie”.

Czytaj więcej

Informacja o otwarciu ofert i wyborze oferty na: Dostawę sprzętu komputerowego, wyposażenia oraz adaptację pomieszczeń

Opublikowano: 2020-08-18 20:39:35

Informacja o otwarciu ofert na Dostawę sprzętu komputerowego, wyposażenia oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola tworzonego w ramach realizacji projektu pn. ,,Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę sprzętu komputerowego, wyposażenia oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola tworzonego w ramach realizacji projektu pn. ,,Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie.

Dotacje na kapitał obrotowy

Opublikowano: 2020-08-07 12:32:22

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Grantodawca, wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w zgodnie z art. 10  ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w celu realizacji Projektu „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie grantowe” ogłasza nabór wniosków o wsparcie w formie grantów na kapitał obrotowy.

Czytaj więcej

Nabór personelu do projektu – „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie”

Opublikowano: 2020-08-05 20:59:43

STRZYŻOWSKIE FORUM GOSPODARCZE W STRZYŻOWIE (woj. podkarpackie) w ramach realizacji projektu „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie” nr RPPK.09.01.00-18-0041/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, poszukuje:
– nauczycieli do prowadzenia trzech grup przedszkolnych w przedszkolu tworzonym przez SFG w Strzyżowie,
– pomoce nauczyciela do przedszkola tworzonego w ramach ww. projektu.

Czytaj więcej

Strzyżowskie Forum Gospodarcze ogłasza zapytanie ofertowe na: Dostawę sprzętu komputerowego, wyposażenia oraz adaptację pomieszczeń

Opublikowano: 2020-07-31 23:53:16

Strzyżowskie Forum Gospodarcze ogłasza zapytanie ofertowe na: Dostawę sprzętu komputerowego, wyposażenia oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola tworzonego w ramach realizacji projektu pn. ,,Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie.

Czytaj więcej
Opublikowano: 2020-07-30 16:30:00