Informacja o terminie rozpoczęcia pracy placówki edukacyjnej

Opublikowano: 2020-08-27 17:40:08

Szanowni Państwo,

Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie informuje o rozpoczęciu pracy nowej placówki edukacyjnej z dniem 16 września br. Przesunięcie terminu zawarcia z Państwem umów o świadczeniu usług przez SFG w przedszkolu zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 50 w Strzyżowie, na okres od 16.09.2020 r. do 31.08.2021 r., wiąże się m.in. z adaptacją pomieszczeń na potrzeby przedszkola tworzonego w ramach realizacji projektu pn. „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie”.

Nabór uczestników do projektu odbywa się w terminie od 30 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Dzieci, które spełniają wszystkie kryteria udziału w projekcie i których rodzice/opiekunowie prawni, złożyli formularz zgłoszeniowy dziecka w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji, zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie. Z prac komisji rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół.

Zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 Wnioskodawca dopuszcza możliwość przedłużenia rekrutacji w przypadku niezrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników do dnia 31 sierpnia br. Informacja o rekrutacji uzupełniającej zostanie zamieszczona na stronie www.przedszkole-strzyzow.pl w dniu 1 września br.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie.

Jednocześnie SFG informuje o zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych z osobami ubiegającymi się o zatrudnienie w ramach projektu na stanowisku nauczyciela oraz pomocy nauczyciela. Informacje o personelu projektu zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola przed rozpoczęciem pracy nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie. Łącznie w ramach umowy o pracę zostanie zatrudnionych 8 osób. 

Umowy o świadczeniu usług przez Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie w przedszkolu zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 50, 38-100 Strzyżów zostaną zawarte z rodzicami/opiekunami prawnymi w terminie 7–10 września br.

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu zlokalizowanym w Galerii Miejskiej (I piętro), Rynek 15, 38-100 Strzyżów. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30–16.30, tel. 695 639 361, e-mail: kontakt@przedszkole-strzyzow.pl.

Wioletta Drozd
Prezes SFG w Strzyżowie