Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia klimatyzacji

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia klimatyzacji w budynku Niepublicznej Placówki Edukacyjnej „WESOŁY I KREATYWNY PRZEDSZKOLAK”, zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 54 w Strzyżowie

ZO z dnia 14.06.2022 r. (klimatyzacja)
Załącznik nr 1 do ZO z dnia 14.06.2022 r. – PDF
Załącznik nr 1 do ZO z dnia 14.06.2022 r. – WORD
Załącznik nr 2 do ZO z dnia 14.06.2022 r. (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) – PDF
Załącznik nr 3 do ZO z dnia 14.06.2022 r. (oświadczenie dotyczące utylizacji odpadów) – WORD
Załącznik nr 3 do ZO z dnia 14.06.2022 r. (oświadczenie dotyczące utylizacji odpadów) – PDF
Załącznik nr 4 do ZO z dnia 14.06.2022 r. (oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych) – PDF
Załącznik nr 4 do ZO z dnia 14.06.2022 r. (oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych) – WORD

Październik 2021 – podsumowanie

Miesiąc rozpoczęliśmy od poznawania darów jakie daje nam jesień, przedszkolaki poznały owoce i warzywa rosnące w naszych ogrodach i na naszych polach. Ich prace można było podziwiać na wystawie w przedszkolu.

Czytaj więcej

Informacja o otwarciu ofert i wyniku postępowania na zadanie pn. Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci w jadalni znajdującej się w przedszkolu (usługa cateringowa)”

Opublikowano: 2020-11-18 21:41:21

Informacja z otwarcia ofert dotycząca zamówienia pn. Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci w jadalni znajdującej się w przedszkolu (usługa cateringowa)”

Informacja o wyniku postępowania na zadanie pn. Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci w jadalni znajdującej się w przedszkolu (usługa cateringowa)”

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie”

Opublikowano: 2020-09-09 21:01:43

Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie ogłasza nabór uzupełniający dla dzieci do przedszkola w ramach projektu „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Termin rekrutacji uzupełniającej: od 1 września do 31 października 2020 r.

Czytaj więcej