Nabór personelu do projektu – „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie”

Opublikowano: 2020-08-05 20:59:43

STRZYŻOWSKIE FORUM GOSPODARCZE W STRZYŻOWIE (woj. podkarpackie) w ramach realizacji projektu „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie” nr RPPK.09.01.00-18-0041/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, poszukuje:
– nauczycieli do prowadzenia trzech grup przedszkolnych w przedszkolu tworzonym przez SFG w Strzyżowie,
– pomoce nauczyciela do przedszkola tworzonego w ramach ww. projektu.

Czytaj więcej