Dotacje na kapitał obrotowy

Opublikowano: 2020-08-07 12:32:22

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Grantodawca, wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w zgodnie z art. 10  ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w celu realizacji Projektu „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie grantowe” ogłasza nabór wniosków o wsparcie w formie grantów na kapitał obrotowy.

Czytaj więcej