grupę docelową projektu nr 3 stanowią nauczyciele nowo utworzonego OWP (4K). Uwzględniona w ramach projektu forma wsparcia obejmuje doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w  wieku przedszkolnym.