75 dzieci (40 dziewczynek, 35 chłopców), w tym dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w wieku przedszkolnym (2,5–6 lat), zamieszkujące na terenie gminy Strzyżów w woj. podkarpackim.