Przetarg na zadanie pn.: „Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci w niepublicznym żłobku nr 1 „Twórcza kraina” przy ul. Słowackiego 54 w Strzyżowie i niepublicznym żłobku nr 2 „Twórcza kraina” przy ul. Zawale 12 w Strzyżowie, w okresie od  01.08.2024 r. do 31.08.2025 r., zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” na lata 2022–2029.

Opublikowano: 2024-07-12 22:01:00

Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie ogłasza przetarg na zadanie pn.: Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci w niepublicznym żłobku nr 1 „Twórcza kraina” przy ul. Słowackiego 54 w Strzyżowie i niepublicznym żłobku nr 2 „Twórcza kraina” przy ul. Zawale 12 w Strzyżowie, w okresie od  01.08.2024 r. do 31.08.2025 r., zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” na lata 2022–2029.

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia
 3. Załączniki 1, 2, 3 i 6
 4. Umowa cateringowa
 5. Opis przedmiotu zamówienia

Przetarg na zadanie pn.: Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci w jadalni znajdującej się w nowym oddziale przedszkolnym tworzonym przez Zamawiającego w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Strzyżowie szansą dla dzieci na kreatywny rozwój”

Opublikowano: 2024-07-02 21:45:59

Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie ogłasza przetarg na zadanie pn.: Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci w jadalni znajdującej się w nowym oddziale przedszkolnym tworzonym przez Zamawiającego w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Strzyżowie szansą dla dzieci na kreatywny rozwój” (dot. programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027, numer projektu: FEPK.07.11-IP.01-0015/23)” w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia
 3. Załączniki do SWZ
 4. Umowa cateringowa
 5. Opis przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci w jadalni znajdującej się w nowym oddziale przedszkolnym tworzonym przez Zamawiającego w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Strzyżowie szansą dla dzieci na kreatywny rozwój”

Opublikowano: 2024-07-02 07:03:00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przetarg na zadanie pn.: Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci w jadalni znajdującej się w nowym oddziale przedszkolnym tworzonym przez Zamawiającego w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Strzyżowie szansą dla dzieci na kreatywny rozwój”

Opublikowano: 2024-06-20 22:30:57

Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie ogłasza przetarg na zadanie pn.: Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków dla dzieci w jadalni znajdującej się w nowym oddziale przedszkolnym tworzonym przez Zamawiającego w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Strzyżowie szansą dla dzieci na kreatywny rozwój” (dot. programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027, numer projektu: FEPK.07.11-IP.01-0015/23)” w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia
 3. Załączniki do SWZ
 4. Umowa cateringowa

Poprawka do SWZ z dnia 25.06.2024.