nowo utworzony OWP na terenie miasta Strzyżów z 75 miejscami wychowania przedszkolnego (woj. podkarpackie).

75 dzieci (40 dziewczynek, 35 chłopców), w tym dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w wieku przedszkolnym (2,5–6 lat), zamieszkujące na terenie gminy Strzyżów w woj. podkarpackim.

grupę docelową projektu nr 3 stanowią nauczyciele nowo utworzonego OWP (4K). Uwzględniona w ramach projektu forma wsparcia obejmuje doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w  wieku przedszkolnym.